That’s My Horse!

 

 

‘That’s My Horse’ betreft een databank waarin de eigenaar van een paard als zodanig kan worden geregistreerd. ‘That’s My Horse’ zal te allen tijde zorgvuldig een aantal benodigde gegevens (van paard en eigenaar) controleren, alvorens zij tot een registratie over zal gaan.

Een paard is op grond van de wet een roerende zaak. Dit betekent onder andere dat niet slechts één document kan dienen tot bewijs van het eigendomsrecht op een paard. Indien een rechter dient te oordelen over welke partij eigenaar is van een paard, dan dient hij alle omstandigheden (en documenten) van het geval hierbij in acht te nemen. Dit is exact de handelswijze van ‘That’s My Horse’. Met behulp van - bijvoorbeeld - een koopovereenkomst, betalingsbewijzen, stamboekpapieren en een paspoort, zal ‘That’s My Horse’  - naar beste inzicht en vermogen -controleren of een opdrachtgever daadwerkelijk eigenaar is van een paard. Indien ‘That’s My Horse’ na bestudering van de benodigde gegevens en documenten niet overtuigd is van het eigendomsrecht van haar opdrachtgever, dan zal zij dan ook niet overgaan tot een registratie van deze opdrachtgever als eigenaar van een paard.

Slechts vanwege bovenstaande dient ‘That’s My Horse’ in haar Algemene Voorwaarden te vermelden dat de registratie en het eigendomscertificaat geen dwingend bewijs zoals bedoeld in artikel 151 Rv betreft. Dit is derhalve simpelweg een juridische formaliteit.

Tot slot verzoeken wij een ieder welke vragen heeft betreffende de werkzaamheden van ‘That’s My Horse’, deze vragen direct aan ons te richten.

 

 

De vrije bewijskracht

Bewijs in dit soort zaken wordt vaak geleverd door bewijsmiddelen die vrije bewijskracht hebben. Sommige bewijsmiddelen zijn dwingend. Dat betekent dat de rechter verplicht is om de inhoud van de bewijsmiddelen als waar aan te nemen of verplicht is om de bewijskracht te erkennen die de wet daaraan verbindt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een authentieke akte zoals een notariële akte. Als er geen sprake is van dwingend bewijs (en dat zal in de meeste gevallen zo zijn) dan is de rechter vrij in het waarderen van het bewijs.

Omdat de rechter vrij is in het waarderen van het bewijs is het altijd moeilijk om aan te geven hoeveel bewijs u nodig heeft. Dat is natuurlijk ook afhankelijk van de inhoud van het bewijs. 

Als u alleen een paar foto's heeft, zonder datum, waaruit zou moeten blijken dat de grond meer dan 10 of 20 jaar in bezit is bij u en/of uw rechtsvoorgangers dan is de kans dat de rechter dat bewijs voldoende acht niet heel erg groot. Als u daarentegen ook verklaringen heeft van buren, familie, vrienden, kinderen, vorige eigenaren, kennissen of andere derden die kunnen verklaren dat de situatie al meer dan 10 of 20 jaar zo is dan komt u veel verder.

Belangrijk is dat het bewijs de rechter er van overtuigt dat hetgeen u stelt ook waar is. Uiteraard geldt dan hoe meer bewijs hoe beter maar ook hoe specifieker het bewijs hoe beter.

 

 

Met vriendelijke groeten,

‘That’s My Horse’ 

De directie


 

Ja, ik wil een eigendomsbewijs!